Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

600

DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

Beneden compositapilasters, zijn boven de gecannuleerde- of kandelaberzuilen nog met bloemen en vruchtenguirlanden omhangen en alle paneelen, friezen en portaalomlijstingen haast overvol met Renaissance ornament overdekt.

Hernan Ruiz is de bouwmeester van het bovendeel van de Giraldatoren, zoo genoemd naar het groote zeer Fig. 329. zware beeld met vlag, dat als weerhaan (giraldillo) dienst doet.

Granada. Het onvoltooid gebleven paleis van Karei V, bij het Alhambra, door Pedro Ma- Fig. 649. chuca (f 1550) tusschen 1526 en 1533 gebouwd, vertoont de meer klassieke richting (Graeco-Romano). In het vierkante grondplan ligt in het midden een zeer groote ronde zuilenhof van twee verdiepingen. Slechts deze hof en drie der gevels werden voltooid. Dé gevels vertoonen de Dorische orde beneden, Ionische orde boven. Het Zuidportaal is geheel Ionisch. De Westgevelis rustiek beneden, boven Ionisch met vensters, die afwisselend bekroond zijn met driehoekige en segmentvormige frontons. De midden risaliet van dezen gevel is Dorisch. Fig- 649.

De Kathedraal, wier grondplan van Enrique de Egas is, is oorspronkelijk Gothisch, 5-beukig met veelhoekig koor en omgang van den buitensten beuk. Langs zijbeuken en koor liggen kapellen. Na Fig. 647. 1561 is Diego de Siloe (f 1563) de bouwmeester.

Hoewel deze kathedraal in Renaissance stijl is opgetrokken, spreekt toch, als in de Gothiek, de vertikale richting. Zoo zijn de zuilen bundelzuilen, met hoog postament, waarop vier Korinthische halfzuilen tegen een vierkanten driedeelig geprofileerde kern staan. De cannelures zijn voor het onderste z/5 deel met staven gevuld; op het kapiteel rust een cornissend brok hoofdgestel. Het 1 O-hoekige koor is overdekt door stergewelven.

De Siloe is ook de bouwmeester van het Casa Castril, met bijzonder mooien ingang; het portaal van de Capilla Real is van Juan Carcia de Pradas

Malaga. In 1528 wordt een aanvang gemaakt met den kathedraalbouw door De Siloe. De gevel is zuiver Renaissance, met twee torens in het front.

Jaen. De Kathedraal, door AndrésdeValdevira, werd in 1532 begonnen. Het grondplan is rechthoekig, 68 X 44 M. De drie beuken loopen door, met kapellen in de langsrichting verwijd, en onderbroken door een transept. Het front spreekt door groote Korinthische zuilen en twee flanktorens.

Baeza. Opmerkelijk is in dit kleine plaatsje het stadhuis, met Palladiaansche vensters (Basilica te Vicenza).

Fig.

649. Paleis van Karei V te Granada.

(Naar 1'Espagne monumentale).

Sluiten