Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

603

• Fig. 651. Oostgevel van het Kasteel Azay-le-Rideau.

het domineeren van de horizontale richting, in Frankrijk blijft de vertikale richting, in directe aansluiting met de Gothiek, overwegend. 3. DE KASTEELEN. Teruggekeerd uit Italië, en getroffen door de weelderige geriefelijke inrichting der Italiaansche paleizen, besteedden de Fransche wereldlijke machthebbers hun eerste zorgen aan verandering hunner middeleeuwsche burchten en aan het herbouwen van oude kasteelen. Vooral het Loiregebied zag talrijke kostelijke vorstelijke residenties en burgerlijke kasteelen verrijzen, waarvan, helaas, tijdens de revolutie een groot aantal werden verwoest. Hoewel de burchten hun beteekenis als fortificaties verloren door de uitvinding van het geschut, bleven ook de Renaissance kasteelen onregelmatig van grondplan, en omringd door muren en grachten, insluitend één of meer binnenplaatsen. Fi 653 3

Met drie of vier vleugels sloten de hoofdgebouwen het voornaamste binnenplein in, de z.g. cour d'honneur; de minder belangrijke basse cour wordt ingesloten door de vertrekken voor personeel, de stallen en keukens. Op de hoeken van het gebouw verrezen, meestal Fig. 653. 4. ronde, torens, die niet meer benut werden voor verdediging, maar waarin getracht werd Fig. 652. 1. geriefelijke rechthoekige woonvertrekken aan te brengen, of die dienden als trappenhuizen. Fig. 651. Door deze torens werd lang nog een middeleeuwsche traditie gehandhaafd. Kleinere trappen- Fig. 654. torens bevonden zich gewoonlijk in de hoeken van de binnenplaatsen. Fig. 652. 3.

Sluiten