Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

605

Fig. 653. Platttegronden van: L Louvre. 2. Hotel Pincé, te Angers. !

3. het slot Gaillon. 4. het slot Bury, bij Blois. !

waren in Renaissance vorm, wat soms bijzonder fraaie resultaten opleverde, als b.v. aan de St. Pierre te Caën. Fig 656

4. DE DETAILS. Alle Gothische elementen, als daken en torens, fioelen, steunbeeren en ballustraden, blijven behouden, zij het in gewijzigden vorm.

Vensters bleven Gothisch bij de kerken. In de burgerlijke bouwkunst gelden voor het Fig. 656. raamoppervlak geen bepaalde verhoudingen ten opzichte van het muuroppervlak, zooals in Italië; bovendien lijken de vensters, waar de verdiepingen zooveel lager zijn dan in Italië, zeer groot. Ook door het streven naar groepeering. en het samentrekken der vensters van Fig. 664. de verschillende verdiepingen met de dakvensters, door middel van doorloopende omlijstingen, is niet de groote Italiaansche regelmaat verkregen, al wint de gevel ook aan prettig aspect. Fig. 673.

De korfboog uit de Laat-Gothiek, de streksche boog met afgeronde hoeken, die eveneens reeds in den flamboyantstijl werd toegepast, worden bij voorkeur gebruikt. Ook al Fig. 654. weer tengevolge van de lagere verdiepingen kon de rondboog niet steeds dienst doen, maar ook bij dezen vorm bleef toch nog lang de profileering Gothisch.

De omlijsting,bestond meestal uit pilasters en halfzuilen, vooral Korinthische; door in de friezen der lijsten tusschen de verschillende verdiepingen boven de pilasters der vensteromlijsting stukken postament voor de pilasters der hooger liggende verdieping aan te Fig. 664.

Sluiten