Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

608

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

Fig. 657. Fragment van het portaal van de Kathedraal te Aix. (Vroeg-Fransche Renaissance).

de revolutie. Ook in Normandië en Zuid-Frankrijk liggen fraaie burchten.

Het kasteelGaillon werd door Fig. 653. 1. minister kardinaal George van Amboise onder de regeering van Lodewijk XII verbouwd. Verwoest in 1792, kennen we het slechts uit teekeningen van Du Cerceau, terwijl een portaal ervan, door Fra Giocondo ontworpen, is opgesteld in de Ecole des beaux Arts te Parijs. De achthoekige binnenplaats vertoont aan drie zijden een pijlerarcade. Bouwmeester was van 1502 tot 1507 Guillaume Senault.

Het kasteel Amboise werd reeds onder Karei VIII in 1498 begonnen met behulp van Italiaansche bouwmeesters en werklieden. Het is gelegen op een groot terras aan de Loire; de bouw werd voortgezet onder Lodewijk XII. Opvallend zijn de groote ronde torens.

Het kasteel Blois werd reeds Fig.

onder Lodewijk XII begonnen; het onder diens regeering vol¬

tooide geveldeel vertoont reeds Fig.

de Vroeg-Renaissance elementen. Deze Oostvleugel is opge-

660.

654.

trokken in bak- en natuursteen, en twee verdiepingen hoog en nog Gothisch van conceptie Fon frisschen indruk maakt ook de traptoren in dit gedeelte met Gothische ballustrade.

Rijker is de prachtige Noord-vleugel, door Frans I gebouwd, en voltooid in 1519. De F kroonlijst vormt een fraaie combinatie van klassieke tandlijst met Romaansch rond bogenfries. Ook de a-jour bewerkte ballustrade, met kandelaber-pilasters en initialen van Frans I en zijn gemalin Claude is beroemd. Toch is deze nog versierd met Gothische waterspuwers. Heel mooi doen ook de talrijke hooge schoorsteenen, versierd met pilasters en lijsten en emblemen van Frans I: de F en de gekroonde salamander temidden van vlammen ').

ig. 664,663.

') Van de talrijke andere symbolen van vorsten en hunne echtgenooten zijn de meest bekende: het stekelvarken (Lodewijk XII): een koord (cordelière) voor Anna van Bretagne, weduwe van Karei VIII; de A voor Anna van Bretagne; de C voor koningin Claude; de H voor Hendrik II; de C en de H dooreengestrengeld voor Hendrik II Fig. en Catharine de Medici; C en D voor Hendrik II en Diana van Poitiers; en bovendien voor de laatste, hert, hond, pijl en boog of halve maan op een fond van lelies, gekroonde F», L», of H*.

670.

Sluiten