Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

610

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

Fig. 659. 1. Grafteeken Bréré, te Rouaan. (Naar Guriitt). 2. Huis te Orleans, in de Rue de Tabourg. 3. Huis te Cahors. 4. Tour d'Aignes, portaal van het kasteel. (Naar Haupt).

••**ï invloeden. Onder de i bouwmeestersworden ; Serlio genoemd en

• Primaticio. Deze ItaS lianen vormen samen

• de school van Fon- Fig. 662.

• tainebleau, die van t verstrekkenden in; vloed was op dever-

2 • dere Fransche Renais■ S sance.

• Heel bekend zijn de 5 g a 1 e r ij van Frans I i (58 M. lang), en de

• balzaal van Hen»

• drik II. Hout, pleister S enbeschildering.schil; derijen, gebeeldhouw5 de plafonds en inge-

i legde houten vloe- Fig. 670. ; ren maken het inwen-

• dige buitengewoon : rijk. Het kasteel St. ; Germain en Laye,

• is een eveneens door £ Frans I in 1630 bij ; Parijs aan de Seine

• gebouwd versterkt ' : kasteel. Daar het op

• oude bestaande fun-

• damenten werd opgeï trokken, ishetgrond-

• plan onregelmatig ï vijfhoekig. Gerang-

• schikt om een grooten

• arcadenhof, zijn de

vleugels vier verdiepingen hoog, streng en eenvoudig van architectuur. Beide bovenste verdiepingen,

Fig. 652. 5,

die zeer hoog zijn, bevatten de voornaamste vertrekken. Hooge daken en torens ontbreken geheel aan dit bouwwerk van natuur- en baksteen, dat daardoor een bijzonder van het Fransche afwijkend karakter draagt. Ook al door de steunbeeren op de binnenplaats, draagt het een stevig, burchtachtig uiterlijk.

Het manoir Madrid bij Parijs, alweer van Frans I, werd Gebouwd door Pierre Gadier (1528) in het

Sluiten