Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

647

het grondplan van beteekenis is, zijn het de architectonische détails, als vensteromlijstingen en frontons.

Boven den benedenbouw verheffen zich drie verdiepingen. De gekoppelde i vensters zijn door gebeeldhouwde posten gedeeld. Een groote bordestrap voert naar de keizerszaal. De verdiepingen zijn geleed achtereenvolgens door Ionische pilasters, Korinthische pilasters en Korinthische halfzuilen. Tusschen de vensters, Fig. 686. 3. waar geen zuilen staan, zijn met beelden gevulde nissen aangebracht. Bouwmeesters zijn Anthoni, Hans Engelhardt en, na 1558 Alexander Collins, van wien ook het prachtige portaal, met beeldhouwwerk van Kaspar Fischer, afkomstig is.

Fig. 699. De Friedrichsbau (1601 — 1607)

voor Friedrich IV gebouwd door Johannes Schoch uit Straatsburg en Sebastiaan Götz als beeldhouwer, lijkt op een zuiverder verbetering van de Otto-Heinrichsbau. De architectonische détails zijn goed begrepen; het ornament daarentegen, hoewel technisch goed, vertoont Fig. 694. in 't geheel geen overeenkomst met het Italiaansche; hier is n.1. het z.g. ijzerbeslag ornament Fig. 692. verwerkt. De hofgevel is rijk, de Neckargevel daarentegen, zonder beelden, eenvoudiger in Fig. 696. zuivere Renaissance. *. lr _

De Residentie te München, door Heinrich Schön, Hans Reifenstuel en Peter de Witte (Peter Candid) gebouwd 1600—1616, is het grootste bouwwerk uit het begin van de 17e eeuw, fraai van grondplan en vrij zuiver van opvatting in Italiaanschen geest. De gevel vertoont schilderwerk en twee groote reliefportalen. De vertrekken zijn om 6 binnenplaatsen gerangschikt. Inwendig is het een der fraaiste Duitsche kasteelen.

Het slot te Aschaffenburg 1613—1614 door Georg Riedinger uit Straatsburg, gebouwd voor den Fig. 700. Aartsbisschop van Mainz, ligt om een bijna vierkant grondplan en heeft vier torens op de hoeken. Fig. 695.

Het slot Horst, bij Alten — Essen vertoont, evenals het slot te Detmold, Nederlandsche invloeden. Verder zijn nog te noemen: Het slot te Weikersheim, 1605; het slot te Mergentheim; de Hamel' schenburg te Hameln (1588—1612), de Residentie te Ols; het slot Bevern te Holzminden (1603—1612) en het Aartsbisschoppelijk slot te Mainz, 1627.

OOSTENRIJK—HONGARIJE.

Het Lustslot Belvedère, bij Praag werd in 1534 begonnen. Gebouwd door Paolo della Stella, is dit slot zuiver Italiaansch. Eveneens bij Praag ligt het Jachtslot Stern, in 1555 voor Aartshertog Ferdinand van Tirol gebouwd. Ook hieraan werkte, met andere Italianen, Della Stella. Italiaansch, groot en fraai van verhoudingen is ook het tuinhuis van het paleis Waldstein te Praag, uit 1629.

Fig. 707. Oude waag te Brunswijk, uit 153*.

Sluiten