Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

650

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

Fig. 708.

" Italiaanschen stijl gebouwd. Het bestaat uit 2 open booggaanderijen boven elkaar, beneden van donkerder steen dan boven. Het dak en de topgevelnis dragen kenmerkendhetkarakter van de Nederlandsche Renaissance. De zaal in het raadhuis dateert uit 1603.

Van belang is ook het Raadhuis Fig. 685. te Rothenburg ob der Tauber, met erker en voorbouw, in 1572 door }akob Wolff uit Neurenberg gebouwd. Deze voorbouw bestaat uit een rustieke boog- Fig. 705. gaanderij van Italiaanschen HoogRenaissance stijl. De gevel heeft twee verdiepingen, twee

hoekerkers en een toren in het midden. Overigens is het stadje Rothenburg nog in bijna ongerept Renaissancestijl bewaard gebleven, en geven foto's uit deze plaats een beeld van bijna middeleeuwsch karakter.

Ook het Raadhuis te Br e men, Gothisch, door Luder von Bentheim in Renaissancestijl aangekleed, is een der voornaamste Van Duitschland. Boven de Dorische arcaden voor de benedenverdieping (1612)> verheft zich in het midden een breede erker, die evenals de tweede verdieping door een ballustrade is bekroond. De booggaanderij beneden eindigt naar

Fig. 710. Raadhuis te Keulen.

Sluiten