Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN BELGIË.

659

Fig. 724. Stadhuis te Antwerpen. Middentop 1564 door Cornelis de Vriendt.

Renaissance wat den vorm betreft; ook het ornament is zuiver van karakter. Het gildehais der boogschutters uit Brugge dateert uit 1560.

Antwerpen bezit in het stadhuis (1561 — 1565) een streng, klassicistischbouwwerk.dat Fig. 723. Fransche en Italiaansche elementen vertoont. Bouwmeesters waren Cornelis de Vriendt, genaamd Floris, een vriend en leerling van Giovanni da Bologna, en Paul Snydincx. Naast de forsehe middenrisaliet, die bekroond is door een zwaren topgevel, die de in Vlaanderen Fig. 724. gebruikelijke belfort vervangt, strekken zich de twee vleugels uit, die, vier verdiepingen hoog en negen traveeën breed zijn. De beide middenste verdiepingen van de vleugels steunen op een rustieken sokkel, die bewerkt is als een open bogengalerij. Lage pilasters deelen de • traveeën in, terwijl in de middenpartij zuilen een toepassing vinden. Zoo zijn ook de vensters

Sluiten