Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

660

DE RENAISSANCE IN BELGIË.

der vleugels kruisramen, die der middenpartij rondbogig. Onder de kroonlijst is de lage verdieping opgevat als een open galerij met ballustraden. Verder dateeren respectievelijk uit 1551 en 1560 twee fraaie gildehuizen, n.1. dat der Lakenwevers en dat der Boogschutters. Ook de woning en drukkerij Plantijn, waarvan zelfs de inrichting nog intact is, geeft een goed beeld van het toenmalige interieur.

Het raadhuis te Veurne, met twee topgevels uit 1596 en 1612, is Gothiek met Renaissance détails; de bogen zijn niet rond, maar Tudorbogen. Het Gerechtshof te Veurne, voltooid in 1628, behoort tot de Laat-Renaissance bouwwerken. Aan de beide verdiepingen zijn de Dorische en de Composita orde toegepast. De nissen in de tweede verdieping van de middenpartij bevatten beelden van Aartshertog Albrecht en Isabella, die vervangen zijn door de vrede en de gerechtigheid. De slanke belfort, uit 1618, is in opvatting nog bijna zuiver Gothiek.

Nog dienen genoemd te worden de raadhuizen te Hal, uit 1611, met fraai afwijkend karakter in Fig. 726. natuur- en baksteen; teGenf, meer in klassieken trant, met aan de drie verdiepingen Dorische, Ionische en Korinthische halfzuilen op hooge voorspringende postamenten; en te Y'peren.

Het paleis van Granvelle te Brussel werd in 1564 voltooid. Nu vrije universiteit, is dit gebouw van Sebastiaan en Jakob van Noyen, (f 1557 en f 1600) een der laatste Laat-Renaissance werken in Brussel.

Peter Paul Rubens, de groote Vlaamsche schilder, schreef in 1622 een boek: Palazzi di Genova (1622). Hij was, behalve van zijn „Rubenshuis", de ontwerper van de Jezuïtenkerk te Antwerpen, die door Peter Huyssens en Francois Aguillon tusschen 1615 en 1621 werd gebouwd. Deze driebeukige kerk had een marmeren gevel, die na een brand in 1718 door .eenvoudiger materiaal werd vervangen. Bijzonder mooi is de toren.

Geheel in denzelfden trant, alleen in details of rijkdom van versiering onderling verschil-

Sluiten