Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN BELGIË.

661

Fig. 726. Hal, Stadhuis, 17e eeuw.

lend zijn de Jezuïtenkerken te Brugge, Namen (St. Lupus, voltooid in 1653), Luik en Yperen.

Te Brussel werd de Augustynerkerk in 1642 door W. Coeberger gebouwd; de driehoekige Begijnenkerk, met haar front van drie gevels, werd in 1676 door Lucas Faid'herbe ontworpen, dezelfde die te Mechelen de Nótre-Dame (1678) en te Diest de Abdijkerk bouwde.

Tot slot van het Barok-tijdvak noemen we de Gildehuizen, op de groote markt te Brussel, hier een overdadig rijk hoekje vormend dat in Nederland zijns gelijke niet heeft. Zoo min als de talrijke poortjes (Diest, Begijnehofpoortje, 1673; Antwerpen, poortje uit 1663) die in Nederland een ander karakter vertoonen. Het boek „Livre d'Architecture" van Jacques Francquart (1577 — 1651) leverde voor deze poortjes vele motieven.

Sluiten