Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

665

lijsten gescheiden, of wel is tusschen de verdiepingen een door vlechtingen of mozaïk,

Fig. 742. maskers of cartouchen versierd fries aangebracht. De dierenmaskers zijn meestal leeuwenkoppen.

De vertikale gevelindeeling geschiedt door pilasters als steunpunten van de bogen; dikwijls zijn ze gekoppeld.

Indien van de vensters de bovendorpel als kroonlijst is opgevat, rust deze op consoles en draagt zelf weer de ontlastingsboog of (meestal) een tympan. Bij"hetstad-

Fig. 758. huis te Nijmegen rust alleen de schuine tympanlijst op consoles, terwijl de horizontale lijst ontbreekt. Bij het

Fig. 755. stadhuis in Den Haag ontbreken de consoles, maar is wel de horizontale tympanlijst aanwezig.

A/aruursreenbanden en blokken worden nu eens

overdadig toegepast, dan weer spaarzaam. Nu eens bepaalt zich de natuursteentoepassing Fig. 749. uitsluitend tot accentueeringen van de vensters en verdiepingen, dan weer wordt het ook in Fig. 740. banden en blokken toegepast. Een kenmerkend voorbeeld van Oud-Hollandsche zwart-wit Fig. 742. verdeeling is het Raadhuis te Naarden,

Hout als bouwmateriaal verdwijnt meer en meer. Soms nog in de pui, met z'n pilasters van hout, maar overigens blijft het beperkt tot vensters en deuren en luiken. Ijzer zien we toegepast in rijk uitgesmeede muurankers, die ornamentaal aandoen, maar ook zijn aangebracht in eenvoudiger vormen, vaak samen vormend het jaartal.

De topgevels zijn ontelbare malen gevarieerd. Toch zijn ze tot verschillende hoofdvormen terug te brengen. De eenvoudigste is de driehoekige top, begrensd door een natuursteenband. De topbegrenzing kan ook zijn kanteelvormig, maar meestal is ze trapvormig, een Fig. 734.

Fig. 732.

a. Museum te Edam; b. Stadhuis te Leiden huis te Haarlem.

c en d. Stad-

Sluiten