Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

669

Fig. 738. Middentop van het Leidsche ' Raadhuis.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

4. Raadhuizen. Het Raadhuis in den H a a g is een hoekhuis, waarvan de twee Fig. 755. gevels, respectievelijk dateerend uit 1564 en 1565 een geheel verschillend karakter dragen. De torengevel is van Hollandsch type, baksteen, met natuursteenbanden en Ionische pilasters. De voorgevel vertegenwoordigt de klassieke richting, na¬

tuursteen met hooge kruisvensters, frontons, Dorische gemetselde pilasters op consoles en een sterk voorspringende, op consoles rustende Romeinsch-Dorische kroonlijst. In 't midden van de ballustrade, boven de kroonlijst, is een vierbogige loggia met Ionische halfzuilen aangebracht.

Het Raadhuis te Leiden is geheel van natuursteen; begonnen 1597,is de bouwmeester Fig. 738.

Fig. 737. Raadhuis te Franeker.

Sluiten