Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

674

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

Fig. 748. Raadhuis te Bolsward.

Fig. 749. Pakhuis te Ouderwater.

1603 en 1611; de toren is zeer mooi, met Ionische zuilen en nissen, doch staat niet, als de Westertoren, in de as van het gebouw.

Fig. 759. In Haarlem is terecht de toren van de St. Annakerk, door Lieven de Key in 1613 gebouwd, beroemd.

OPENBARE GEBOUWEN; POORTEN. Fig. 727. Een der fraaiste en oudste Renaissance poortjes is het Muntpoortje te Dordrecht, dat in rijken Italiaanschen geest opgevat, gebouwd werd in 1555. DeGroothoofdspoort in dezelfde stad dateert uit 1625 en wordt aan Hendrik de Keyser toegeschreven.

Te Leiden is het Gemeenlandshuis van Rijnland in 1598 door Lieven de Key gebouwd, in baksteen met natuursteenblokken opgetrokken, en van 3 topgevels voorzien. Fraai is het poortje van de Penshal, uit 1607, en de Stadstimmerwerf uit 1612.

In Schoonhoven bleef de Stadskorenschuur bewaard.

Sluiten