Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN DENEMARKEN EN ZWEDEN.

687

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

5. Het slot te Gripsholm in Södermanland (1537-1544) is nog onregelmatig van aanleg. Zware torens geven silhouet aan het om twee binnenplaatsen opgetrokken bouwwerk. Rechthoekig is het slot te Wadstena (1545 begonnen), met zware ronde torens aan de gevels. Dat te Kal mar, (begonnen in 1560) is weer onregelmatig vijfhoekig; boven het water steken de vlakke muren uit, slechts verrijkt door topgevels, en ronde en veelhoekige torens. Kenmerkend voor het burchtachtig karakter van dit slot zijn de zware lage ronde bastions op de hoeken.

Van belang zijn nog het slot Svenstorp (1596); Wibyholm (1626)' met drie om een binnenplaats gebouwde vleugels; Jacobsdal (1644); Tidö en Torup.

De St. Jacobskerk te Stockholm, uit 1588 is nog Gothisch van aanleg, 3 beukig, met alleen portalen en topgevels in Renaissancestijl. Renaissance is ook de Ridderholmskerk met de grafkapel van Gustaaf Adolf. De Drievuldigheidskerk te Christiaanstad (1618) vertoont een streven naar een nieuwe type, evenals in Nederland, n.1. combineering van centraal- en basiliekbouw; eigenlijk Deensch (de kerk werd nog door koning Christiaan IV van Denemarken gebouwd) blijkt dit karakter uit de topgevels met gebogen lijnen.

Behalve ten slotte een aantal huizen aan de Groote Markt te Stockholm, verdienen nog het huis van der Linde en het huis Petersen belangstelling.

Sluiten