Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ENGELAND.

689

aeheel. Voor de zolderina evenwel ;••••*••*•••••••••••••• .

verviel hout als materiaal en werd vervangen door pleister; de indeeling geschiedt door gebogen lijnen in velden met rozetten.

Uitwendig spreken de bij de meerdere verdiepingen hooge gebouwen de portalen, meestal met zuilen, Fig. 770. torens, erkers, schoorsteenen, topFig. 771. gevels met gebogen lijnen en ballustraden. De ornamentatie gelijkt aanvankelijk op Vroeg-Fransche, uit het tijdperk van Frans I, doch wordt al spoedig vervangen door Hollandsche en Duitsche motieven.

De kasteelen in Schotland houden langer een middelééuwsch karakter; Fransche invloed blijkt uit de rijkere dak-en schoorsteenbewerking, waardoor de detailrijkdom naar boven toeneemt. In Ierland zijn de meeste

kasteelen verdwenen oi slechts als ...................ï

ruïne over. ; Fig. 770. Erker van het Brasenose College, Oxford. j

Het verwerkte materiaal is bak- !

en natuursteen. Doch in de Westelijke graafschappen, vooral Lancashire, Chester en in Fig 772. Shrewsbury en Dunster, waar veel hout groeit, wordt vakwerkbouw toegepast. Een der in dezen bouw uitmuntende architecten is John Abel.

De eerste schrijver in Engeland over Italiaansche zuilenorden was John Shute, architect van de koningin. Weinig practisch werk is met zekerheid van hem bekend; hij stierfin 1564. Tijdens de vroeg-Renaissance was echter JohnThorpe de groote man; doch Inigojones, (1573—1651) die tot twee maal toe een reis naar Italië ondernam en schreef over bouwkunst, en vele prachtige bouwwerken tot stand bracht, wordt door de Engelschen vereerd als in ons land Jacob van Campen. Hij studeerde te Vicenza, en was een aanhanger van Palladio, al paste hij niet de Groote orde over twee verdiepingen toe. Een leerling en opvolger van hem is John Webb.

MONUMENTEN.

2. Het paleis Wolsey te Hamptoncourt is een der oudste Renaissance monumenten en werd in 1555 begonnen; Giovanni da Majano maakt er versierende terra-cotta's voor.

Sluiten