Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DF. BAROKSTIIL.

701

fvmnanliisten öf verticaal worden af ge- f*"" """" :

g. 776. sneden öf voluutvormig opgerold. \ 2' 3' 10' De tympans boven de vensters zijn j op dezelfde wijze opgevat, 't zij ze zijn j geplaatst boven rondbogige of recht- | hoekige vensteropeningen.

Aanvankelijk zijn de tympanbrokken j nog evenwijdig aan het muurvlak, maar | de zucht naar afwijkende scheppingen j doet een ander type ontstaan, n.1. de : Fig. 775. tympanbrokken, die een hoek maken j met het muurvlak. Ten slotte wordt de j afleiding van het tympan zoozeer ver- j geten, dat de beide tympanbrokken zóó j zijn gedraaid, dat de hoeken bij elkaar j komen en de tympanlijnen uit elkaar : loopen inplaats van naar elkaar toe. j 3ig. 776. Zeer vaak wordt boven de vensters het j X' 2' 4' door het tympan ingesloten veld inge- j nomen door busten, cartouches of andere j ornamentale vullingen. :

Fig. 776. De vensteropening is rechthoekig, j p. } Arezzo. Koorstoel uit het einde van del 7' eeuw. : rondboogvormig. ellips- of segmentvor- j foto Ricd>- j

mig. De eerste verandering in de om- :.........«•••••••■•••••••••••••••—•«•••••••••••••••••

lijsting ontstaat, als de hoeken inspringend worden gebogen, en dan is de weg gebaand tot allerlei variaties, n.1. met inspringende of uitspringende bogen voor boven- en zijkanten, en zelfs geheel ellipsvormige vensters vinden toepassing. Fig 776. De vensteromlijsting is vlak of geprofileerd, en aanvankelijk loopt ze evenwijdig aan de ' l~* vensteropening. Later wijkt de omlijsting dikwijls geheel of gedeeltelijk van den dagkant af. en gaat naar boven over in de vensterbekroning, totdat ten slotte de geheele omlijsting in het Rococo-tijdvak zich oplost in vegetaal ornament.

In verband met de rustiekblokken van de zuilen wordt de geprofileerde vensteromlnstmg ter vermijding van rechte lijnen, soms door rustiekblokken onderbroken, zóó dat echter de dagkant somtijds nog vlak blijft. Nieuw zich inburgerende elementen bij de vensterversiering Fig. 776. 1. zijn de omlijsting met de z.g. ooren; de plaatsing van een borstwering met ornamentale versiering tusschen consoles onder het venster; het plaatsen van rijk versierde sluitsteenen m gebogen, zoowel als in rechthoekige omlijstingen, welke sluitsteenen gevormd kunnen Fig. 776. 9. worden doorben console, een masker of een cartouche met buiten de dalende vensterhm

Sluiten