Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

715

Van het gebouw zelf

spreekt gewoonlijk de {

iUlUUCUpcll lij, UIC 111 UC

hoofdas van het park ligt, en aan weerszijden waarvan zich de vleugels uitstrekken. Een goed voorbeeld is hiervoor de Villa Falconieri, bij Frascati.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

VROEG-BAROK (1580-1630). 11. Boven het detail, dat uitmunt door schilderachtige groepeering en diepe schaduwwerking, gaat de groote en grootsch bijeengehoudenmassa. Dezeperiode van grootsche ruimteontwikkeling, waarin de bouwmeesters della Porta, Fontana en Maderna vooraan gaan, eindigt, als Bernini zijn volgens geheel nieuwe princiepen ontworpen altaar in de St. Pieterskerk opricht.

De eerste groote meester uit dit tijdperk is Giacomo della Porta (1541 — 1604), die nog gedeeltelijk in het Laat-Renaissance tijdperk werkzaam is. Hij is geboren in Milaan, doch voornamelijk werkzaam in Rome. De gevel van il Gesü te Rome is door hem ont- Fig. 631. worpen. Wel maakte ook Vignola er een ontwerp voor, doch de gevel van dezen was nog zeer sterk uitgesproken drie-deelig, met middentravée en twee vleugels. Daarentegen vormde della Porta's middentravée één geheel met de beide vleugels, die voor de zijbeuken waren

Fig. 795. Montecassino. Kerk door Cosimo Fanzaga, 1658.

(Naar foto Alinari).

Sluiten