Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

719

rustieke hoeken en rijke venster vorming; hij voltooide de begane grondverdieping, terwijl Paolo Marucelli in 1642 den bouw beëindigde.

Alfonso Parigi is de ontwerper van de Fig. 579. beide zijvleugels van Pal. Pitti; tevens bouwde hij het Pal. Scarlatti te Florence.

Te Bologna moet het werk van Giovanni Ambrosio Magenta worden genoemd. Hij bouwde hier verschillende kerken, o. a. de S. Pietro (1605), een nieuwe kerk volgens het axiale stelsel; de S. Salvatore (1623) en de S. Paolo (1611).

Te Milaan begon in 1602 Lorenzo Binago aan de S. Alessandro; Fabio Mangone is de uitvoerder van Pal. Elvetico.

Giovanni Battista Lantana ontwierp de Nieuwe Dom te Brescia, die in 1604 werd begonnen, volgens een Grieksch kruis, waarvan de hoeken tusschen de armen werden opgevuld met kapellen.

Een zeer werkzaam meester is Baccio di Bartoloraeo Bianco (1604—1656), die voornamelijk in Genua bouwt. Zijn Pal. de 11' Fig. 789. Universita bezit een zeer fraai trappenhuis, met een paar monumentale leeuwen als balusters. Het in vroegen Barokstijl opgevatte Pal. Balbi Senarega, vertoont uitwendig rechthoekige, eenvoudige vensters, zonder eenige versiering, evenals het hem toegeschreven Pal. Balbi Durazzo, eveneens te Genua, waarvan alleen het portaal en het bijbehoorende balcon van een rijkere Barokopvatting getuigen. Aan dezen gevel vallen de kleine vensters van de tusschen-verdiepingen op. Fraai, met op de eerste verdieping een rondboogloggia, en gebouwd onder Florentijnschen invloed, is de Villa Paradiso. Van

de kerken te Genua moeten genoemd worden de S. Ambrogio (1639), die gelijkenis vertoont met de S. Maria pig. 786. 7. di Carignano, en de beide zuilen-basilieken S. Annunziata, die in 1587 door della Porta werd ontworpen,

en de Madonna della Vigne (1586). Aan Bianco wordt ook toegeschreven de Porta Pila (1633). Fig. 785. 3. Ten slotte zij nog genoemd het Pal. Pallavicino (1580) te Genua, door il Bergamasco. Fig. 785. 2.

In Venefie, waar in dit tijdperk nog bijna uitsluitend wordt gebouwd in de opvatting van Sansovino en Scamozzi, is echter het fraaie Pal. Balbi (1582) van Allessandro Vittoria (1525 — 1608).

Ten slotte als een van de weinige werken in Vroeg-Barokstijl in Zuid-Italië zij gememoreerd de Gesü nuovo te Napels, door Pietro Provedo; gebouwd in 1684, heeft deze centraalbouw twee in delengterichting verlengde kruisarmen.

Fig. 799. S. Carlo alle quattro fontane, te Rome, door Borromini, 1640.

Sluiten