Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

721

werk van hem wijkt in opvatting geheel af van al wat tot dusver werd gemaakt. Op vier marmeren sokkels rusten vier gewonden bronzen zuilen, waarvan het onderste derde deel met gewonden canneluren, het bovenste deel met rankwerk is versierd, en die in composita-kapiteelen eindigen. Op deze kapiteelen rust een baldakijn, gevormd door vier uit de hoeken naar boven omkrullende voluten, met engelenfiguren, en afhangende, eveneens bronzen lambrequiné. Dit buitengewoon barokke monument, dat vooral door tijdgenooten zeer werd geprezen, luidde een nieuw tijdperk in. In denzelden geest ontwierp hij de Cathedra Petri, gedragen door vier reusachtige bronzen kerkvader-statuen, en het altaar met het beeld van de H. Therese, in de S. Maria della Vittoria, te Rome.

Merkwaardigerwijze zijn de door hem ontworpen gevels van de S. Bibiana (1625) en de S. Anastasia van geheel strenge opvatting, die getuigt van ernstige studie van het door zijn voorgangers uit het Renaissance tijdperk gebouwde. Met zijn Noordelijken hoektoren aan den St. Pieterskerkgevel was hij niet gelukkig; in 1647 gebouwd, rijker en hooger dan die van Maderna, moest de toren wegens verzakking dadelijk weer worden afgebroken, waarna de gevel tot heden zonder torens bleef.

Bernini's meesterwerk is de bebouwing van het plein voor de St. Pieterskerk, dat Fig. 578. in 1667 werd voltooid. Het feit dat hij er zich slechts heeft op toegelegd de werking van Maderna's gevel te verhoogen, wat hem schitterend is gelukt, vestigt voor immer zijn roem. Deze fraaie perspectievische werking kreeg hij door het terrein zachtjes te laten oploopen naar over de geheele breedte aangebrachte trappen met lage treden. Dan liet hij bij den gevel twee een weinig convergeerende lage verdiepingen aansluiten van uitgesproken

Fig. 801. Palazzo del Grillo, te Rome, 18e eeuw.

Sluiten