Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

722

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

Fig. 802. TYevi-fontein te Rome.

horizontale massawerking, die een tegenstelling vormden met de, door het ontbreken van de torens ongunstige, hoogtewerking van den gevel zelf. De vleugels gaan over in de beroemde kolonnade, die, uit 284 Toskaansche zuilen bestaand, eindigt in groote tympangevels en die gekroond is door een ballustrade, omsluitend het reusachtige plein.

Reeds vroeger, in 1661, had hij zijn bekwaamheid getoond met het ontwerpen van de Scala Fig. 798. regia, een schitterend trappenhuis, dat naar de kapellen van het Vaticaan voert, en waarvan de werking ook weer berust op zijn groote kennis van de perspectief; hij versmalde n.1. de plattegrond, terwijl hij tevens de hoogte geleidelijk liet afnemen.

De door hem gebouwde centraalkerken S. Assumzione della Vergine (1664) te Ariccia en de S. Andrea in Quirinale

(1678) te Rome, zijn weer verschillend van opvatting; de eerste eenvoudig, de tweede zeer rijk. Verder was hij werkzaam op gebied van de burgerlijke bouwkunst; met Borrimi voltooide hij het door Maderna ontworpen Pal. Barberini, dat een ovaal trappenhuis kreeg, en waarmede nu tevens ovale ruimten hun intrede doen. Aan Pal. Ludovisi (nu Monte Citorio) past hij de groote orde toe. Maar zijn voornaamste werk te Rome is Pal. Odescalchi, waarvan de benedenverdieping als sokkel is behandeld, terwijl pilasters van de groote orde, over de beide hoogere verdiepingen loopend, de zware console-kroonlijst steunen, waarop een ballustrade met figuren volgt. Welke bouwwijze later veel wordt gevolgd.

Een eervol en voordeelig aanbod van koning Lod. XIII om naar Frankrijk te komen, werd door hem afgeslagen.

Een tweede Hoog-Barokmeester, eveneens uit Milaan geboortig, was Francesco Borromini (1599—1667), aanvankelijk medewerker, later concurrent van Bernini. Op

Sluiten