Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

731

gebouwd volgens een ovaal grondplan. En Crescenzi's overkoepelde grafkapel, van 1617—1 1645 voor de Spaansche koningen opgericht: het Pantheon van het Escorial, was eveneens een centraalbouw.

In 1701 kwam er met de regeering van PhilipsV.een neef van Lodewijk XIV, dus uit het huis van Bourbon, verandering in de bouwwijze. Gehuwd met een Italiaansche, waren beiden gewend aan de klassieke richting en stonden ze vreemd tegenover het Churriguerisme. Tusschen Spanje en Frankrijk had nu op bouwkunstig gebied een gunstige wisselwerking plaats; de Spaansche Barok wordt rustiger, de Fransche vrijer, eindigend in de Rococo,

Door het naar Spanje roepen van Italiaansche bouwmeesters, schilders, decorateurs en beeldhouwerswerdtevensde Italiaan¬

sche klassieke richting, ten behoeve waarvan academiën tot opleiding van kunstenaars werden gesticht, in de Spaansche Barok merkbaar. Zoo werd in 1752 de academie San Fernando te Madrid opgericht, waar Vitruvius werd bestudeerd en dus de strenge richting werd gevolgd. Onder Ventura Rodriguez (1717 —1785) was de overgang van Barok naar Klassicisme volkomen.

Nog thans handhaaft zich in de bouwkunst een nationaal element, vooral in Noordwest Spanje, oorspronkelijk bewoond door Keltische stammen. Moorsche en Westgothische details, eninvloedvanhoutconstructiesbijde steenbewerking, zijn de kenmerken van dezen plateresken stijl. Vooral voorspringende platen, van onder soms draperievormig uitgeschulpt en vaak consolevormig, geven het ornament het karakter van beslag (eenigszins overeenkomend met het Duitsche Renaissance beslagornament).

De voornaamste vertegenwoordiger van den Barok in zuiver Spaansche richting is

Sluiten