Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

734

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

Fig. 812. Mexico. Portaal van de Sagrario Metropolitano.

(Naar foto De Veer).

Herrera de Jongere (1622—1685) gebouwde Nuestra Senora del Pil ar, die in 1677 werd begonnen. De pijlers, die den hoofdkoepel dragen, zijn bekleed met Korinthische pilasters; bovenden middenbeuk verrijzen nog twee en boven ieder der zijbeuken nog vier kleinere koepels. Van de vier ontworpen torens is er slechts één voltooid geworden, R o d r ig u e z voltooide na 1753 het inwendige in Romeinschklassisistische vormen. 4. HOOG-BAROK.

Madrid. Een van de eerste gebouwen, waaraan de Hoog-Barok zich op bescheiden wijze demonstreert is het college S. Thomas; Fig. 809. vooral de binnenplein-gevel vertoont een zoeken naar nieuwe vormen door den schilder Josef Ximenez Donoso (1628—1690). De

werkelijke bloeitijd begint echter met José Churriguera uit Salamanca.

Salamanca. Churriguera's eerste werk was de toren van de laat-Gothische kathedraal, benevens de sacristi van deze kerk. Evenals Bernini's altaar voor zijn tijdgenooten, diende daarna Churriguera's katafalk voor koningin Maria Louise van Bourbon als voorbeeld voor talrijke portalen en altaren. Dit monument heeft den vorm van een éénbogigen triomfboog, van boven bekroond door een overrijke barokke ornatie.

Dan het Raadhuis, waarvan de drie verdiepingen hooge gevel in vijf traveeën is verdeeld. Komt de geleding van de beide benedenste verdiepingen door smalle lisenen tot stand, de bovenste verdieping is ingedeeld door hermen en bekroond door een balustrade.

Sluiten