Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

737

Murcia. Tot de mooie Spaansch barokke gevels behoort die van de overigens middel- Fig. 807. eeuwsche Kathedraal. Het ontwerp werd gemaakt door Jaime Bort, een Hollander van oorsprong.

Malaga. De gevel van de Kathedraal, door Acero werd in 1724 begonnen. Hij is driedeelig met twee verdiepingen en versierd met gekoppelde gecanneleerde zuilen op hooge postamenten. De beide torens zijn vierkant en 84 meter hoog.

Madrid. Ventura Rodriguez (1717—1785) bouwde tusschen 1749—1753 de kerk SanMarcos. Het grondplan is ontwikkeld uit vier ellipsen, zoodat ook de koepelruimte elliptisch is. Voor het inwendige werd de groote composita pilasterorde toegepast, waardoor dus barokke ruimte-ontwikkeling werd gecombineerd met klassicistische detailleering. Van Rodriguez is ook het ontwerp van de kerk de la Encarnacion in dezelfde plaats.

Saragossa. De kathedraal Nuestra Senora del Pilar werd in 1681 begonnen door Fig- 810. den Sevillaanschen schilder Herrera il Mozo en zou een navolging worden van de St. Pieterskerk te Rome. Deze kerk werd echter gedeeltelijk afgebroken en voltooid door Juan Ramirez en Rodriguez. De toren aan den Zuidwesthoek werd volgens het oorspronkelijke plan voltooid ; het inwendige is klassicistisch van opvatting met barokke details.

Lugo. De gevel van de Kathedraal werd in 1769 gebouwd en is een ontwerp van Rodriguez, evenals de gevel van de Kathedraal te Santiago uit 1780, beide droog klassicistisch van opvatting.

Santiago. De door Simon Rodriguez in 1748 begonnen kerk S. Francisco is plateresk, doch van zeer strengen eenvoud, van het basiliek type en opgetrokken van onbekleed graniet.

Santiago de Compostella. In 1738 werd begonnen met den bouw van de Kathedraal door Fernando de Casas Y Nova (f 1751). Daar de kerkvloer veel hooger ligt dan het omringende terrein, is de gevel opgetrokken op een buitengewoon zwaren onderbouw, waarvoor een groote fraaie trap is aangebracht. De middenbouw heeft door den hoog opgaanden topgevel een sterk uitgesproken verticale richting; de twee vleugels zijn lager, terwijl de beide iets terugspringende hooge torens duidelijk den invloed doen kennen van de Belgische en Nederlandsche Barok. Het CasadelCabildote Santiago de Compostella is een mooi voorbeeld van een burgerlijk gebouw in plateresken stijl door Clemente Fernandes Sarela (f 1769).

5. PORTUGAL. Inl 580 verloor Portugal zijn onafhankelijkheid tengevolge van het ontbreken van efen troonopvolger. Philips II van Spanje veroverde Lissabon en werd daar gekroond als Philips I. Het gevolg hiervan is, dat de bouwkunst het specifiek Portugeesche karakter verliest en verdrongen wordt door den Churrigueresken stijl en Italiaansche richting. Na de herovering der onafhankelijkheid in 1668 werd de bouwkunst weer zuiver Portugeesch.

Porto. In 1602 werd de kerk NossaSenhora do Pilar gebouwd, waaraan opvallend is de cirkelronde kruisgang. De kerken dos Extinctos Carmelitas en do Carmo werden naast elkaar gebouwd, tusschen de jaren 1619 en 1628. De tympans zijn reeds barok gebogen. In strengen stijl opgevat, zijn de kruisgangen te Thomar en te Vizeu.

Sluiten