Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

738

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

Fig. 814. Paleis te Braga (Huis van den Mexicaan).

De Italiaan Nicolo Nazodi voltooide in 1779 de kerk Nossa Senhora dos Cl er ig os. Dein 1732 begonnen 75 meter hooge toren werd in 1763 in Italiaanschen rococo-stijl voltooid.

Braga. Het Hospitaal, dat omstreeks 1650 werd voltooid, kreeg een gevel, die eenigszins doet denken aan een kerk met twee torens. Ook het slot en het zoogenaamde Mexi-

Fig. 814. caanscheHuis, waarvan het laatste een overrijken barokken gevel heeft, zijn van belang.

Fig. 813. Mafra. Paleis met Klooster. Dit groote gebouwen-complex, 251 M. lang en 221 M.

breed, gebouwd tusschen 1717 en 1731, heeft voor Portugal dezelfde beteekenis als het Escorial in Spanje. De aanleg is rechthoekig, met negen binnenplaatsen. Het middendeel van den gevel wordt gevormd door den gevel van een kerk met twee hooge torens, waar achter en waar boven de koepel op hoogen tamboer verrijst. De hoekpaviljoens spreken door gebogen koepeldaken, terwijl de risalieten een zuil- en pijler-architectuur vertoonen. Aan dit bouwwerk van de architecten J. F. Ludwig en zijn zoon J. P. Ludwig verspilde Johan V (1706—1750) het geheele koninklijke vermogen.

Lissabon. Juvara bouwde hier in de eerste helft der achttiende eeuw in Italiaansch klassicistischen barok het Koninklijke Paleis Ayudo en de Patriarchale kerk.

Sluiten