Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

755

Fig. 832. Apollo galerij in het Louvre, te Parijs. (Foto Braun & Cie). I

gebogen, zoodat de verschillende elementen van het hoofdgestel öf in elkaar overgaan, öf kroonlijst en architraaf zich voordoen als twee smalle, al of niet versierde lijstjes. In de hollijst zijn aanvankelijk nog consolevormige versieringen aangebracht, maar deze worden spoedig vervangen door ornament en traliewerk.

De fijne en smalle lijsten om de wandpaneelen eindigen op de hoeken, of boven in Rococomotieven, hierin onmerkbaar overgaand. Evenwijdig aan deze lijsten loopen vaak aan de binnenzijde smallere lijsten, die in 't midden en boven zich in de ornamentale paneelvulling oplossen. Het akanthusblad verliest zijn karakter, maar is toch nog als zoodanig te herkennen. Ook het schelpmotief, dat palmetvormig wordt, blijft nog als schelp te onderscheiden.

Sluiten