Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

771

Het Stadhuis te Lyon werd door Maupin gebouwd van 1646—1672. Na door een brand te zijn vernield, werd het in 1702 door Hardouin Mansart gerestaureerd.

Nog dienen genoemd Antoine Lepautre, 1621 —1682, die, als bouwmeester van Philips van Orleans, eenige hotels bouwt, en zijn broeder Jean Lepautre (1617 —1682), die vooral bekend is geworden als uitgever van vele ontwerpen voor decoratieve beeldhouw' en schilderkunst, en binnenarchitectuur met meubelen.

Te Parijs is Frangois Blondel als klassicist vertegenwoordigd door zijn grootsche en rustige Porte Fig. 838. Saint-Denis. Meer theoreticus en leeraar dan prakticus, mag dit zijn eenige in 1672 uitgevoerde werk toch zeer geslaagd heeten. Eén groote rondboog-doorgang wordt door twee obeliskvormige reliëfs op hooge postamenten, waarin kleinere rechthoekige doorgangen, geflankeerd. Het geheel is door een zware, breede kroonlijst afgedekt.

Een zijner leerlingen, die in dezelfde klassicistische richting werkt, is Pierre Bullet (1639—1716), de ontwerper van de Porte St. Michel (1674), het Slot Issy bij Parijs, en de hotels Crozat en Thiers, respectievelijk in 1702 en 1707 gebouwd. Andere leerlingen, dezelfde Palladiaansche klassicistische lichting voorstaand, zijn Pierre Cottart (f 1696) en Liberal Bruant(f 1697), die tusschen 1671 en 1674 het Invalidentehuis bouwt.

Een der meest productieve architecten uit dit tijdvak is Jules Hardouin Mansart. Van hem zijn o. a. de PI Grand (nu Place Vendöme, 1699) Oranjerie aan de Zuidzijde (1685

Fig. 849. Travee van den tuingevel van het paleis Klein Trianon te Versailles (begonnen 1766 door Jacques Ange Gabriel).

[ace des Victoires (1685), de Place de Louis le en verschillende deelen van Versailles, zooals de Fig. 837. —1686), de Appartements du roi, waaronder de

Sluiten