Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

772

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

Salie d'O eil-de-bceuf (genoemd naar de ovale vensters in de dwarsmuren); het beroemde slaapvertrek van L o d e w ij k XIV, en in de vleugels de Chambre du Dauphin en de Salie de Maintenon.

In overeenstemming met het meer teruggetrokken leven dat de Zonnekoning zich wenschte in zijn latere jaren, bouwde Mansart in het park van Versailles het Grand Trianon, een één verdieping hooge galerij met rondboogvensters (1687) en grootendeels van marmer.

De tijdens de revolutie verwoeste Eremitage de Marly werd van 1680-1686 door Mansart gebouwd, met een achthoekige zaal van twee verdiepingen hoog, en uitwendig pilasters van de groote orde. Aan Grand Trianon werkt later ook Robert de Cotte.

Van Mansart zijn verder nog het Palais ducal (1682 — 1692) en het Hospitaal te Dyon, en, zie boven, de gevel van het stadhuis te Lyon.

Op kerkelijk gebied ontwierp Mansart de driebeukige Kathedraal van Nancy (1703—1743), die later" door Boffrand werd voltooid.

Verder de Slotkapel te Versailles (1699—1710), die fraai uitsteekt boven de horizonFig. 839. tale rechte toplijn van het gebouwencomplex. Deze kapel ligt in den Noord-vleugel, is rechthoekig met apsis en een rondom loopenden omgang als zijbeuk, die twee verdiepingen hoog Fig. 827. is. De bovenste verdieping voor de hofhouding, en op dezelfde hoogte liggend als de vertrekken van Versailles, is versierd met Korinthische zuilen en een console-kroonlijst, waarboven het tongewelf met de steekkappen van de middenruimte ontspringt. Het tongewelf is perspectievisch beschilderd, en rust op gordelbogen. De vierkante pijlers van de benedenverdieping zijn van versierde paneelen voorzien; eveneens zijn de velden tusschen de rondbogen versierd. Het altaar ligt beneden.

Fig. 850. Paneelversiering van de kast op blz. 773.

Sluiten