Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

793

zoolang ze ontwerp of teekeningen blijven, even asymmetrisch als de Duitsche. Praktisch echter wordt de asymmetrie meestal vermeden.

In Duitschland echter is de geheele inwendige decoratie (b.v. slot Fig. 878. Bruchsal) vooropgezet asymmetrisch, gelukkig in de meeste gevallen, hoe schijnbaar ook willekeurig en fantastisch, toch blijken gevend van een diep overdachten en fijn gevoelden zin voor harmonieën evenwicht. Zich voorts nog van den Louis XV-stijl in Frankrijk onderscheidend door voorliefde voor naturalistische elementen en zoo groot mogelijke variatie van motieven.

Naarmate echter de Rococo voor het interieur steeds rijker en ongebondener wordt, i versoberen de gevels i steeds meer, tot het j armoedige of minstens ! tot het nuchtere toe. i De zuilen- en pilaster- ] indeeling wordt ver- j vangen door lisenen, i

Sluiten