Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

796

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN^^^S^^^JsÈ

Fig. 880. Dom te Fulda. (Opname Staatlichen BildsteUe. Berlin).

OVERZICHT DER MONUMENTEN. OOSTENRIJK. 8. Kerkelijke bouwkunst. Fig 867. Salzburg. In 1614 begon Santino Solari met den bouw van den Dom naar plannen van Scamozzi. Deze driebeukige kerk. waarvan koor en transept in halfronde apsiden eindigen, werd in 1634 voltooid. Zeer duidelijk is getracht hier het Italiaansche schema (twee

Sluiten