Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR.. ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

797

Fig. 881. De St. Carl. Borromaeuskerk te Weenen (1716—1737) door J. B. Fischer von Erlach en A. E. Martinelli.

verdiepingen hoogen gevel) te vereenigen met het schema der middel-Europeesche landen (twee fronttorens).

De Collegekerk is een schepping van Fischer von Erlach, welke gebouwd werd van 1696—1707. Het grondplan is kruisvormig, met een naar buiten in den gevel bol gebogen middenbeuk. De beide fronttorens werden wat opzij geplaatst, zoodat ook de werking van den koepel het geheel, van de gevelzijde bezien, ten goede komt.

Weenen. Johann Bernhard Fischer von Erlach (1650—1723), hofbouwmeester, tevens theoreticus, vertegenwoordigt het bloeitijdperk van de Oostenrijksche bouwkunst. Na in Italië studie te hebben gemaakt van de werken van Bernini en Borromini, sticht hij in Weenen een nieuwe school in Italiaanschen geest, verfijnd door zijn kennis van de Fransche

Sluiten