Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

804

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL.. OOSTENR.. ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

• verrijzen, beneden rustiek, : boven ingedeeld door groote { composita-pilasters. Inwen-

• dig behoort dit paleis tot : een der rijkste, maar niet

• overladen barokkepaleizen.

• Ten slotte zijn te Weenen : nog te noemen: het Paleis } Lichtenstein, met fraai

• portaal, mogelijk door Do: menico Martinelli ge{ bouwd, en het Ministerie

• van Binnenlandsche Fig. 865. : zaken, eveneens met fraai

J portaal.

5 Salzburg. Von Hildebrandt is ; de ontwerper en uitvoerder van S het slot Mirabel 1. Inwendig S is het zeer barok, vooral de fraaie

• hoofdtrap, waarvan de leuning is

• vervangen door een opeenvolging S van krullen, waarop kinderfi-

• guurtjes zitten.

***** ••«••»•••■•« . Innsbrück. Barok is hier het

Fig. 888. Japansch paleis te Dresden, 1729—1748. t Landhuis (1719 — 1728) door

^.•.......•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••■■•••••••••* A. Gump. Het is beneden rustiek;

de vleugels zijn niet door pilasters ingedeeld, terwijl alleen de middenpartij spreekt door pilasters van de groote orde en een tympan. Van het Katholieke Casino is de gevel geheel met pleisterornamenten versierd.

JOEGO-SLAVIË.

10. De Dom te Laibach behoort hier tot het Barok-tijdvak.

TSJECHO-SLOWAKYE.

11. Kerkelijke bouwkunst.

Praag. Het Jesuïten College Clementinum werd in 1653 begonnen; twee Italiaansche kunstenaarsfamilies waren hier werkzaam, de families Carlone en Lurago. De St. Nicolaaskerk (aan de Kleinzijde) daarentegen werd in 1673 begonnen door een Duitscher, Christoph Dientzenhofer (1655—1722) en voltooid in 1760 door zijn zoon Kilian Ignaz Dientzenhofer (1690-1752), die bij Fischer von Erlach studeerde, en reisde in Italië, Frankrijk en Engeland. Het grondplan werd gevolgd naar II Gesü; het door drie apsiden klaverbladvormig uitgebreide koepelruim is karakteristiek door de overhoeks

Sluiten