Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR.. ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

821

Burgerlijke bouwkunst.

Het slot te Mannheim werd volgens plannen van Daniël Marot door Joh. Clemens Froimont in ' l-vorm begonnen. Een voornaam aandeel in den bouw had vanaf 1768 Nikolaus de Pigage (1721 —1796), terwijl ook Bibiena een deel had in de werkzaamheden.

Het practische rechtlijnige, mooie stadsplan van Mannheim is het werk van een Nederlandsch vestingbouwkundige, n.1. van Menno van Coehoorn (1641 — 1704). Te Schwetzingen, bij Mannheim vertoont het slotpark alle barokke eigenschappen van een park uit dien tijd.

Albrecht Friedrich von Keszlau is de bouwmeester van het slot te Karlsruhe( 1754-1776), waaraan ook, onder meer, Leopold Retti werkzaam is. Het hoofdgebouw bestaat uit twee vleugels, die onder een stompen hoek te samen komen. In een der vleugels ligt de slotkapel.

Een zeer fraai Rococo slot is dat te Bruchsal (1722—1770). Ontwerper was Anselm Frans von Ritter zu Gründstein, doch in 1728 werd Balthazar Neumann met de werkzaamheden belast, Fig. 878. die zich voor het inwendige verzekerde van de hulp van Johann Michael Feichtmeier, die het pleisterwerk, en de gebroeders Ziek, die het schilderwerk uitvoerden. Ook dit slot heeft een I—i-vormig grondplan, met in den eenen vleugel een slotkapel en in den tegenoverliggenden een muziekzaal. De hoofd

den tegenoverliggenden een muziekzaal. De hoofdtrap ligt in de centrale koepelruimte.

RIJNPROVINCIE, HESSEN, WESTFALEN, THURINGEN, BRUNSWIIK. Kerkelijke bouwkunst.

Koburg. Na het klooster te Banz (1698-1709), dat door Johann Dientzenhofer en Neumann werd gebouwd, volgde van denzelfden bouwmeester hier de abdijkerk (1710-1718). In het grondplan is de ellips verwerkt. Overhoeks geplaatste pijlers versterken de fraaie ruimte-ontwikkeling; in het front staan twee torens. De Slotkapel is van Neumann.

De Bedevaartskerk te Vierzehnheiligen (1743—1772), door J. B. Neumann, heeft Fig. 897.3. ook weer een grondplan, dat bestaat uit een samenstel van cirkels en ellipsen, gevat in een rechthoekige begrenzing, zóó, dat het schip uit cirkels, de dwarsbeuk uit ellipsen bestaat.

In den meer klassicistisch opgevatten Dom te Fulda (1704—1712) wist de bouwmeester Fig. 880.

Fig. 904. Huis uit Hamburg, ± 1725.

Sluiten