Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

822

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. 8

Johann Dientzenhofer de barokke vormen zoo volkomen te beheerschen, dat deze kerk een der beste scheppingen uit dit tijdvak is geworden. Boven de kruising van deze driebeukige kruiskerk verheft zich een groote koepel op tamboer, terwijl in den gevel twee torens staan. Fig. 885. Te Oberzell werd tusschen 1744 en 1760 door Neumann en zijn zoon Franz Ignaz Neumann de abdij voltooid. Paul du Ry is de architect van de Fransche kerk te Kassei (1698-1710). Te Mainz werd het inwendige van de St. Pieterskerk (1748-1756) door J. Dielmann verzorgd.

De plattegrond van de 'garnizoenskerk te Wolfenbüttel (1655-1735) door HermannKorbis elliptisch, met acht zuilen die galerijen dragen; het geheel ingesloten door een rechthoek.

De Michaelis kerk (1751—1762) te Hamburg, die in 1906 afgebrand is, was een protestantsche kerk in Griekschen kruisvorm met een veelhoekig koor en zeer hoogen geveltoren, en het ontwerp van Ernst Georg Sonnin (1709-1794).

Burgerlijke bouwkunst.

Fig. 896. De bouw van het slot Brühl te Bonn werd in 1725 begonnen, en geëindigd in 1770. Beroemd is de fraaie voorhal met het trappenhuis. Verschillende bouwmeesters hebben er aangewerkt; het ontwerp is van Johann Conrad Schlaun; na 1728 was Michel Leveillé. na 1740 Neumann met den bouw belast, terwijl ook Heinrich Rotham een werkzaam aandeel had in het tot stand komen van dit fraaie Duitsche Barokmonument.

Neumann werkt nog o.a. aan het slot te Koblenz, te Poppelsdorf en aan het slot te Trier. dat nu als Fig. 858.

Fig. 905. kazerne in gebruik is. Het slot Benrath (1756-1760) te Keulen door Pigage, kwam tot stand zeer sterk onder Franschen invloed. Eén verdieping hoog, is het van een rustig klassicistisch karakter. Te Fulda werd van 1707—1713 het slot gebouwd door Johann Dientzenhofer. Het eenvoudige slot Bibrich aan den Rijn te Mainz werd in 1704 begonnen. Met zijn ronden middenbouw en vleugels met hoekpaviljoens draagt het een Nederlandsch karakter.

In Mainz moeten verder genoemd worden het Paleis van Justitie (1715—1718), vroeger het Dalbergsche Hof; het door A. Fr. von Putter zu Grünstein tusschen 1720 en 1737 voltooide Groot-Hertogelijk paleis, en het nuchtere, bijna armoedig er uitziende Zeughaus (1738—1740) door Welsch.

Te Weimar werd door Moritz Richter vanaf 1651 het Residentie-slot gebouwd, ook weer in I Ivorm; bij Weimar verrees tusschen 1724 en 1732 het inwendig rijke slot Belvédère, dat onder Franschen invloed werd gebouwd.

Twee bouwwerken te Gotha dateeren uit dit tijdperk, n.1. het slot Friedenstein (1643-1654) in| Ivorm door Andreas Rudolph i, met een aan den voorkant door een muur afgesloten hof; en het zeer eenvoudige slot Friedrichstal (1711).

Verder noemen we nog te Frankfort am Main het Paleis Thurn en Taxis (1731-1741), door Dell' Opera uitgevoerd naar een ontwerp van Robert de Cotte, dus in Franschen geest; het S t e u e r A m b t s h a u s te Erfurt; het Residentie-slot (1716-1727) te Darmstadt door R. de la Fosse; het Dikasterial gebouw van Neumann te Ehrenbreitstein; het slot te Mannheim. door Jean Clement Froimont; en het slot Richmond (1760) te Bronswijk, door Fleischer. Fig. 900. In Münsrer voltooide Johann Conrad Schlaun in 1757 het Erfdrostenhof, en in 1767 het slot. dat I l-vormig is en zeer eenvoudig van natuur- en baksteen, met een gebogen middenpartij en tympan.

In Kassei bouwt Charles du Ry (t 1757) met H.Chr. Jussonhet slot, in 1753begonnen, volgensFransch Hugenootsche richting uitwendig klassiek, inwendig Rococo. Eenzelfde karakter draagt het Oranjerie-slot,

Sluiten