Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

854

BAROK EN ROCOCO IN ENGELAND.

Fig. 954. St. Pauls Kathedraal te Londen.

eenvoudiger vornvrjaar het werk in den geest van Inigo Jones, waarheen verschillende schrijvers over architectuur sturen.

Colin Campbell (f 1729), als architect streng, bij het nuchtere af, was de schrijver van een tusschen 1715 en 1735 uitgegeven boek: Vitruvius Britannicus, waarin Palladio, en ook Inigo Jones als de vertolker van diens denkbeelden, werden verheerlijkt. Later streefden ook Lord Burlington (f 1753) en Lord Shaftesbury (f 1713) in hun werken naar den Palladiaanschen stijl, wat tengevolge had, dat zeer vele bouwwerken zuivere copieën waren van Palladiaansche plannen, zonder eenige originaliteit of aanpassing bij volk of landschap. Terwijl ten slotte de studiereis van de architecten Stuart en Revett naar Athene, en de in 1757 gepubliceerde resultaten van de opgravingen te.Herculanem en Pompeji, het Hellenisme ten gevolge hadden.

2. OVERZICHT DER MONUMENTEN.

William Talman (f 1715) bouwt in denzelfden geest als John Webb (1674). Zijn Chatsworth house in Derby shire, in 1681 voor den Hertog van Devonshire gebouwd, is beneden rustiek, terwijl de twee bovenste verdiepingen door Jonische pilasters worden samengevat. De middenrisaliet is door een door zuilen gedragen tympan bekroond.

In Schotland is het door William Bruce gebouwde slot Hopetown te Linlithgow (1698—1702) een nabootsing van Palladio's Villa Rotonda.

De groote brand van Londen in 1666 schiep voor Christoper Wren een gelegenheid tot bouwen, als slechts zelden een bouwmeester krijgt. Zijn voornaamste werk is de

Sluiten