Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

860

BAROK EN ROCOCO IN ZWEDEN, NOORWEGEN EN DENEMARKEN. '

'ï Het Ridderhuis (1650—1660) van

• De la Vallée is gedeeltelijk ook door Justus

• Vingboons ontworpen. Palladiaansch-KoS rinthische pilasters deelen de door guirj landen versierden gevel in; de middenrisaliet

• spreekt door een tympan; het dak is gebogen. : Het huis van Gustaaf Bonde (1667), ; nu raadhuis, in Palladiaansch-Jonischen stijl,

• is sedert geheel verbouwd geworden.

: De Grafkapel aan de Ridderholms-

• kerk (1697) is door Tessin de J. gebouwd,

• evenals de Drievuldigheidskerk (1697), : een rondbouw met 4-zuilig Jonisch tempel£ front, en de Frederikskerk, waarvan de

• twee verdiepingen hooge gevel beneden : Toskaansch en boven Jonisch is, en door 5 twee drie-verdiepingen hooge torens is ge-

• flankeerd. Ook de Admiraliteitskerk £ (1680) te Karlscrona is van Tessin.

I Het Koninklijk paleis te Fig. 958. £ Stockholm werd in 1697 begonnen £ en voltooid door Karei Gustaaf ï Tessin en Van Horleman. Het com£ plex sluit een vierkanten hof in. De £ stijl is klassicistisch; beneden Dorischj rustiek, de eerste verdieping Jonisch, £ met karyatiden,' terwijl de door £ Korinthische pilasters ingedeelde ••£ tweede verdieping afgesloten is door

£ Fig. 958. Koninklijk slot te Stockholm. Middenpartij. | een balluster-attika. De kapel van Fig. 957.

£ ..i-T £ dit paleis is zeer mooi. Taraval en

Bouchardon voltooiden het inwendige van het paleis in Rococo-stijl.

Ten slotte zijn nog vermeldenswaard: Tessin's woonhuis te Stockholm, nu stadhouderlijk paleis; het slot Kina in het Drottingholm park, Chineesch (1751) met gebogen vleugels, die in hoekpaviljoens eindigen (door K. F. Adelcrantz) en de Hedwig Eleonorekerk (1730-1737) door G. J. Adelcrantz.

Denemarken.

Te Kopenhagen werd door Lambert van Haven de Verlosserskerk (1682-1694) gebouwd. Het slot Frederiksborg (1732—1746), oorspronkelijk volgens een ontwerp van Eljas David Hauser (f 1745), een Duitscher, gebouwd, verbrandde in 1794, werd herbouwd door Christiaan Frederik Hansen, doch brandde in 1884 wederom af. De beide bovenste verdiepingen worden door pilasters en halfzuilen samengetrokken, de middenrisaliet door een tympan en de vleugels door een gebogen tympan afgedekt. Eigtved, Thurah, en een Fransch beeldhouwer Leclerc, die ook de ingangspoort ontwierp, waren aan dit bouwwerk werkzaam.

Sluiten