Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN ZWEDEN, NOORWEGEN EN DENEMARKEN.

861

Belangrijk zijn ook nog het slot K lampenborg, Charlottenlund en het Prinselijk paleis (1743, door Eigtved). Fig. 959. Zeer fraai is de Eremitage, door Thurah gebouwd. De benedenverdieping is vlak rustiek, De hoekrisalieten, met> gebogen tympans en vrijstaande zuilen op de hoeken, springen voor; de hoofdverdieping is door Korinthische pilasters en zuilen ingedeeld en toegankelijk langs een groote vrije trap met Jonisch portaal.

Van Thurah zijn dan nog het slot te R o skilde en het slot Hirschholm. Het koninklijk paleis de Amaliënborg, van Eigtved, bestaat uit vier gelijke afzonderlijke gebouwen om een plein gegroepeerd, ieder met een breede middenpartij, gekoppelde Jonische zuilen boven een rustieken sokkel. Van denzelfden bouwmeester is nog de kleine Frederikskerk, met een ingang door jonische pilasters gemarkeerd.

Fig. 959. Eremitage te Kopenhagen, 1736. (Naar Dohme).

De groote Frederikskerk te Stokholm werd door Eigtved en Thurah ontworpen en in 1749 begonnen. In 1754 nam de Franschman Jardin de werkzaamheden over. Hij behield hetzelfde grondplan, doch wijzigde den opstand in Fransch-klassicistischen geest. Wegens geldgebrek werd de bouw in 1770 gestaakt, en eerst in de 19e eeuw voortgezet op kosten van een burger, F. Meldahl, vereenvoudigd evenwel, zonder torens.

De 80 M. hooge koepel heeft een doorsnede van 31.4 M., rust op 12 pijlers, en een trommel, die ingedeeld is door zuilen. Rond de centrale ruimte loopt een smalle omgang, terwijl in de hoofdas twee rechthoekige uitbouwen liggen.

Noorwegen De Verlossingskerk te Christiania (1699) door Wiggers is een in de 19= eeuw gerestaureerde drie-beukige kruiskerk met een vierkanten hoofdtoren. De in 1702 voltooide Nieuwe kerk te Bergen is, als de vorige van steen, terwijl de kerken te Arendal en Holmestrand van hout zijn. Overigens worden nog hier en daar houten huizen gevonden met fraai snijwerk.

Sluiten