Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME.

877

Dresden. Friedrich Aug. Krubsacius (1718— 1790) propageert hier als professor aan de academie het klassicisme, en heeft praktisch het op de middenrisaliet na versieringslooze groote landhuis gebouwd. Ook C h r. T. Weinling (f 1799) is in Dresden werkzaam. Als voorFig. 976. beelden van burger woonhuizen kunnen dienen huizen te • Fig. 977. Frankfort a. O, te Posen en te Danzig, alle uit het [Fig. 979. einde van de 18eeeuw.

. Hannover. G. L. F, Laves (f 1864) is de ontwerper van denKorinthischen zes-zuiligen porticus van het Residentie-slot. Te Mainz werd in 1833 het door Georg Moller (1784-1852) gebouwde theater voltooid, waarvan uitwendig de ronde toeschouwersruimte zichtbaar is.

Fig. 976. Huis te Frankfort a. O., einde 18* eeuw.

(Naar P. Mebes).

Fig. 975. Nicolaaskerk te Potsdam.

Ook de Katholieke kerk (1827) te Darmstadt, een koepelrondbouw, op het Pantheon geïnspireerd, moet genoemd worden, evenals verscheiden vertrekken te Würzburg, door den Franschman N. A. de S. de Montford.

Simon Lodewijk du Rij bouwt tusschen 1769 en 1779 te Kassei het Museum Fredericianum, waarvan de lange gevel door Jonische pilasters is ingedeeld, en de middenpartij wordt gevormd door een Jonisch 6-zuilig tempelfront met tympan. Op de ballustrade staan beelden. Ook het slot Wilhelmshöhe bij Kassei (volt. 1794) is van du Rij.

Frankfort a. M. bezit uit dit tijdvak vele privéwoningen, voor een groot deel ontwerpen van den bouwmeester J. F. Chr. Hesz, die in 1825 ook de Stadsbibliotheek bouwt, inwendig geheel in Empire-stijl, uitwendig twee verdiepingen

Sluiten