Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

886

HET NEO-KLASSICISME.

De Puerto de Toledo ontworpen door Antonio Aquado, is 5-bogig; de drie Fig. 990. evenhooge middendoorgangen zijn rondbogig. waarbij de twee lagere rechthoekige doorgangen aansluiten. De attiek loopt boven de kroonlijst door tot aan de hoogere attiek boven de middenpartij, die wordt bekroond door een barok gebogen gebroken tympan.

Het Koninklijk theater (1818-1850) is het werk van Aquado; het in hetzelfde jaar voltooide Parlementshuis, de Camera de los Diputados, met een zuiver klassieke korinthische zuilenhal, werd gebouwd door Narciso Pascual.

Malaga. In 1778 werd de kerk S. Felipe Neri voltooid, een elliptische centraalbouw, met een door 16 Korinthische zuilen gedragen koepel en twee geveltorens.

Cadiz. Het stadhuis op de Plaza de Isabel II heeft beneden een lagen rustieken onderbouw met rondbogen. Hierboven volgt een pilasterbouw van de Groote orde, bekroond door een attiek, die door het tympan boven de middenrisaliet wordt onderbroken.

Valladolid. Hier moet nog het nonnenklooster Sta Ana worden genoemd, gebouwd door den in Madrid werkenden Sabatini.

RUSLAND.

In het voormalige Czarenrijk wordt na 1770 uitsluitend in Klassicistischen geest gebouwd, en de gebouwen uit dit tijdperk wedijveren met, of overtréffen zelfs de beste scheppingen uit de andere landen. Behalve Italianen,

Franschen en Duitschers werkten in Rusland, en voornamelijk in Petrograd, ook Russen, wier bouwwerken voor die der buitenlanders in geen enkel opzicht behoeven onder te doen.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

Petrograd. Van af 1779 werkt de Italiaan Giacomo Guarenghi (1744— 1817) in Petrograd. Van hem zijn o. a. de Rijksbank, de Schilderijen galerij, het inwendig fraai in wit en goud uitgevoerde Theater van de Ermitage, de badinrichting van Tsarskoje Zelo, geïnspireerd op de Thermen te Rome, en ook een konzertzaal in dit gebouw.

De Rus Iwan E. Starow (1743— 1808) bouwt de Drievuldigheidskathedraal(1776)als een centraalbouw met twee geveltorens, Toskaansche pilasters en een koepel, die uitwendig bekleed is met korinthische pilasters. Verder een klein paleis voor Katharina II, dat gelijkt op een Palladiaansch landhuis.

Fig. 991. Marstallkerk te Petrograd. (Naar Wasmuth).

Sluiten