Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET NEO-KLASSICISME,

887

De Beurs te Petrograd, met zijn omgang van 44 zware Dorische zuilen, gelijkt op de Beurs te Parijs, en werd door Thoma de Thomon (1754 — 1813) uit Nancy gebouwd. Van den Rus Ruska (1758—1822) zijn het paleis Bobrinski en de Garde kavallerie kazerne; en van zijn landgenoot Zakharoff (1760—1811) het Nieuwe Fig. 992. Admiraliteitsgebouw (1810) met een reusachtig langen (385 M.) gevel, die niettegenstaande de ongehoorde afmetingen geslaagd is van indeeling. De middentoren met zijn vierkanten zuilenomgang heeft een lange vergulde spits.

De beroemde Kazankathedraal (1811) is een zeer fraaie schepping van den Rus Andrez Nikiphor ovitsch Woronikhi (1759—1814), die door i dezen bouw zich een plaats heeft j verzekerd onder de allervoor- :

Fig. 992. J Admiraliteitsgebouw te Petrograd (1810). ï

naamste architecten uit Europa uit het Klassicistisch tijdvak. Schip en transept van de in Latijnschen kruisvorm gebouwde kerk zijn drie-beukig, de beuken gescheiden door gekoppelde zuilen, die samen telkens de breedte hebben van de kruisingspijlers. De door een tongewelf overdekte hoofdbeuk is zwak, de zijbeuken daarentegen zijn overmatig belicht. Hoofdbeuk en transept eindigen in apsiden, terwijl het koorgedeelte van het schip

Sluiten