Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

903

versierde astiek. Inwendig Fig. 1011. doet het trappenhuis wat overdadig aan.

In Monte-Carlo ontwerpt hij het Casino en het Theater, in beheerschten Barokvorm. Ook de Sterrewacht te Nizza is van Garnier.

Gabriel Davioud (1823-1881) bouwt te Parijs het Trocaderopaleis, met een naar voren gebogen rondbogen gevel tusschen twee vierkante torens, en geheel van bak- en natuursteen. Bi) zijn arbeid werd hij bijgestaan door den ontwerper van de in Lod. XIV stijl gehouden theaters Lyrique en du Chatelet, ]u 1 es Desiré Bourdais (geb. 1835).

Ten slotte zijn vermeldenswaard de kerk Nötre Dame des C h a m p s en' het paleis van de hertogin de G a 11 ie ra, door Leon Ginain (f 1898); het hT.1922 grootendeels door brand vernielde MagasinduPrintemps (1881) geheel ijzer en steen met Renaissance details, door Paul Sedille (f 1900); het Palace-Hotel, modern, vrij van oude overleveringen, door Chedanne; de Eiffeltoren (1889), 300M. hoog van smeedijzer, geheel origineel van vorm, en het hoogste bouw werk ter wereld, ontworpen door

Fig. 1013. Stadhuis te Hamburg.

Gustave Eiffel; en het ondergrond-station, door Hector Guimard.

Straatsburg. De Nieuwe kerk (1876) is gebouwd volgens de plannen van E. Salomon, en rechthoekig driebeukig, in Romaanschen stijl. Romaansch Gothisch is de door Hartel en Neckelmann gebouwde St. Pieterskerk. De platte grond is bijna een Grieksch kruis; de kruisarmen hebben apsiden terwijl een kapellenkrans en fraaie koepel het geheel een rijk uiterlijk geven. Van denzelfden bouwmeester is de in 1894 gebouwde Universiteitsbibliotheek.

Het voormalige Keizerspaleis, door H. Eggert is in Italiaanschen Renaissancestijl gehouden, gebouwd om twee binnenplaatsen, met een open koepel boven den ingang, waarvoor een porticus.

De Synagoge, in Romaanschen kerkvorm, is in 1898 door Ludwig Lewij voltooid.

Sluiten