Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

906

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

Fig. 1017. Modern schoolportaal uit Halle.

Fig. 1018. Fragment van den gevel van de Hoogere Weefschool te Berlijn.

Fig. 1018. Daarentegen is de Hoogere Weefschool, door Ludwig Hoffmann weer geheel opgevat in gemoderniseerde Gothiek.

Te Sanssouci bouwde Ludwig Persius (1803—1850) de Vredeskerk in den vorm van een Oud-Christelijke basiliek.

Charlottenburg. Richard Lucae (f 1877), een Renaissancist, is de architect van de Technische Hoogeschool.

Dresden. Gottfried Semper (1803—1879) is, behalve een der meest gewaardeerde Duitsche architecten, ook schrijver over bouwkunde. In 1825 is hij in München werkzaam bij Gartner, daarna tot 1830 te Parijs bij Gau. Na éen reis door Griekenland en Italië voelt hij zich het meest aangetrokken tot de Italiaansche Hoog-Renaissance. In 1834 wordt hij hoogleeraar aan de kunstacademie te Dresden, waar hij in 1838 zijn eerste bouwwerk voltooit, de Synagoge, evenwel in Moorsch-Byzantijnschen stijl. In 1841 volgt de Hofschouwburg, waarvan de toeschouwersruimte naar buiten door een halfcirkelvormige,- twee verdiepingen hooge rondbooggalerij spreekt. Na een brand werd de herbouwing door Semper voorbereid, en door zijn zoon, M. Semper uitgevoerd.

Semper's paleis Oppènheim (1848), zoowel als zijn Schilderijen galerij (1847) vertoonen zijn voorliefde voor Italiaansche Renaissance. Van het laatste bouwwerk is de

Sluiten