Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

907

Fig. 1019. Warenhaus Tietz te Düsseldorf.

gevel 127.50 M. lang; het werd in 1854, na Sempers vertrek in 1851 naar Parijs en Engeland, uitgevoerd door Hanel en Krüger.

Moritz Hanel bouwt zelfstandig het Johanneum Museum (1875), fraai in Renaissance stijl, waaraan een bordestrap van Longuelune behouden bleef. De Kunstacademie is van Const. Lipsius (f 1894), het Standehaus, in Vroeg-Barok-stljl van P. Wallot. De geheel moderne Kunstnijverheidsschool werd door W. L o s s o w ontworpen.

Leipzig. Het Museum, dat in 1858 door Ludw. Lange werd gebouwd, werd in 1884 door de architecten Gropius en Schmieden uitgebreid, welke beide laatsten ook het Concertgebouw in het zelfde jaar voltooiden in Helleensch-Klassicistischen geest. Van C. F. Lang hans is het ontwerp voor het Nieuwe Theater (1867), inHoog-Renaissancestijl. De Peterskerk (1878). Gothisch met fraaie kapellenkrans, is van Aug. Hartel en Lipsius. Het in 1886door Von Groszheim en Kayser gebouwde Boekhandel-huis wijkt af door de opvatting in Duitsch-Renaissance-stijl. Max Hasak houdt zich echter weer aan de Hoog Renaissance, als hij in 1885 de R ij k s b a n k beneden rustiek met rondbogen ontwerpt en rustieke hoekoplossingen aanbrengt langs de twee etages. In hetzelfde jaar bouwt Warth de Kunstacademie. Hugo Licht, de architect van het Raadhuis, is ook de schepper van het fraaie Grassi Museum (1895); dit laatste is beneden rustiek met rechthoekige vensters en rondboogingang; de beide verdiepingen zijn door Korinthische zuilen samengetrokken, en alleen het onbenullige topgeveltje boven de middentravée schaadt het geheel.

Het uitgebreide (126x76 M.) Rijksgerechtshof (1895), door L. Hoffmann en P. D y b w a d is Klassicistisch-Renaissance; boven het centrum van dit om twee binnenplaatsen gegroepeerde bouwwerk verrijst een uitwendig vierzijdige koepel, terwijl de middenpartij van den gevel bestaat uit een Korinthisch tempelfront.

Sluiten