Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

910

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST. ::

ontwerpen nog het Gothische Raadhuis in 1905. terwijl Lambert en Stahl in modern barokken geest werken.

München. Nadat v. Klenze in 1837 de driebeukige, basiliekvormige H. Hofkerk had voltooid, zijn er nog verscheiden belangrijke kerken verrezen. O. a. de Lodewijkskerk (1843) door v. Gartner, RomaanschGothisch, in Latijnschen kruisvorm met voorhal en twee geveltorens; de Maria hulpkerk in de Au (1831, bij München) door G. F. Ziebland(1800—1873), volgens hallensysteem in bak- en natuursteen, met opengewerkte torenhelm; de Bonifaciuskerk, een 5-beukige oud-Christelijke basiliek met open voorhal, door denzelfden architect; de St. Annakerk (1893), door Gabriel von Seidl, fraai van groepeering, en eenvoudig van uitvoering in Romaanschen stijl; en de moderne Verlosserskerk door Theodoor Fischer.

Ook op gebied van burgerlijke bouwkunst komt in München veel tot stand, al is de leidende positie van deze stad op dit gebied verloren gegaan.

Von Gartner past de Vroeg-Renaissance toe aan de Bibliotheek (1842) en voltooit in 1844 de niet geslaagde copie van de Loggia

dei Lanzi te Florence, de Veldheerenhal. Het gebouw voor Kunstten toonstellingen (1845) is van Ziebland, die het middendeel van dezen pilasterbouw opvat als een 8-zuilig Korinthisch tempelfront. Uit dezen tijd is ook de Koningsvleugel van het Residentieslot, een navolging van Pal. Pitti, afkomstig.

Het slot Hohenschwangau, Romaansch-Gothisch, werd door J. D. Ohlmüller (1791 —1839) gebouwd; Georg Dollmann (j~1895) volgt in het slot Herrenchiemsee het slot van Versailles na, terwijl hij, met J. Hofmann (4/ 1896) samen het fraaie Rococo slot Linderhof bouwt. In 1886 voltooit Chr. Plank het slot Neuschwanstein.

Achtereenvolgens worden alle stijlen nogmaals toegepast; zoo de Italiaansche Renaissance aan het Maxim ilianeum, door Friedr. Bürcklein (4/ 1872); de Gothiek aan het Regeeringsgebouw (1864), waarin naast de vertikale ook de horizontale lijn spreekt; de Engelsche Gothiek aan het Oude Nationale Museum, door Ed. Riedel (1813—1885); de Italiaansche Renaissance aan de Technische Hoogeschool (1870) door Gottfr. Neureuther (1811 —1886), die ook de Kunstacademie (1885) bouwt, met geheel marmeren gevel, waar de eerste gepleisterd is; de Galerij van den Graaf Schack (1874), door Lorenz Gedon (f 1883) in Duitsche Renaissance, welke stijl v. Seidl ook aan zijn Kunstenaarshuis toepast.

Laat-Gothisch, schilderachtig, met zijn hoogen middentoren, maar wat overladen, is het Raadhuis, door Georg Hauberrisser. Even afwisselend van aspect is het Nieuwe

Fig. 1022. Nieuwe Museum te Winterthur, door Rittmeyer en Furrer.

Sluiten