Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'i NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST.

913

Fig. 1024. Parlementsgebouw te Boedapest.

Een geheel andere richting, n.1. de Italiaansch-barokke, staan Semper en K. von Hasenauer (f 1894) voor, als zij samen het Hofmuseum bouwen. Aan hun samenwerking komt door het eigenzinnige karakter van den laatste spoedig een eind, zoodat Von Hasenauer alleen het uitwendig in Lodewijk XIV, inwendig in rijke Renaissance stijl gehouden Hofburgtheater voor zijn rekening neemt.

De Italiaansche Renaissance vindt een aanhanger in E. R. von Förster, wat blijkt uit de door hem in 1887 ontworpen Alg. Oostenr. Grondcredietbank.

De grondlegger van de moderne bouwkunst in de Oostenrijksch-Duitsche landen is O tto Wagner (geb. 1841). Hij staat een rationalisme voor en verwerkt geheel nieuwe vormen. Tot zijn belangrijkste bouwwerken behooren de bij Weenen gebouwde kerk van het gesticht a m Steinhof, in den vorm van een Grieksch kruis met ijzeren, door koper bekleeden tambour en koepel, en met muren, die door marmeren platen bekleed zijn. De koperen nagelkoppen, die de platen bevestigen, zijn in zicht gebleven. Geheel modern zijn ook Wagner's haltes voor den stadsspoorweg en het Warenhuis Neumann (1900).

Budapest. Oostersch-Moorsche motieven zijn door Friedr. Teszl aan het Redoutegebouw (1865) verwerkt.

De Stephansdom, geheel van natuursteen, werd begonnen door joseph Hild (4/ 1864). Nadat in 1868 de koepel ingestort was, werd de bouw overgenomen door Nicolaas Ybl (4/ 1891). In Italiaanschen Renaissance stijl werd de kerk voltooid in 1906. Van Ybl is ook de Romaansche Franzstadter Kerk, en de Opera Fig. 1023. (1884), die Italiaansche Hoog-Renaissance-vormen vertoont, evenals de Polytechnische School, door Emerich Steinl in 1883 gebouwd, dezelfde, die in 1882 het Parlementsgebouw begon, een indruk- Fig. 1024. wekkend bouwwerk van 268 M. lang, met een 95 M. hoogen koepel, waarbij echter de bouwmeester weer naar de Middeleeuwsche vormen terugkeerde.

Sluiten