Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNEBOUWUNSI^S

Zijn in 1832 gebouwde Traveller Club House vertoont gelijkenis met Pal. Pandolfini; Fig. 615. ook het Reform Club House (1837) lijkt op een Italiaansch paleis, n.1. Pal. Farnese. Hoewel Fig. 620. van huis uit klassicist, dringt de geest van den tijd hem in de Gothische richting, b.v. bij het Bridgewater House (1849). Zijn grootste triomf viert hij echter bij het Parlementsgebouw (1840-1852) Fig. 1045. dat een lengte heeft van 275 M. Om 11 groote binnenplaatsen zijn ongeveer 1500 vertrekken, waaronder zeer groote, gerangschikt. DeVictoria-toren bereikt een hoogte van 103 M. Het geheel vertoont beheerschte middeleeuwsche vormen, mogelijk wat eentonig door eenvormigheid der vensters. Zeker is het, dat A. W. Pugin

een groot aandeel had in den bouw, niet uitsluitend aan het interieur.

Minder op de Engelsche dan op de Fransche Gothiek inspireert zich Sir George Gilbert Scott (1811 — 1878), die ook buiten het eilandenrijk succes had met zijn werken. Hij werd o. a. bekroond in de prijsvraag voor

de Nicolaïkerk te Hamburg (1863). Vele kerken worden door hem gerestaureerd, o. a. de Kathedralen te Ely, Exeter, Hereford, Lichfleld en de Westminsterabdij.

Geheel nieuw bouwt hij de Kathedraal te Edinburgh (1874-1879), als een 3-beukige kruisbasiliek, en de Johanneskerk te Tor qua y, die Italiaansche invloeden vertoont, o. a. in de toepassing van het materiaal baksteen en marmer.

Ook William Butterfield (1814-1900) bouwde in vrij opgevatten eenigszins Italiaansch-Gothischen stijl; zoo de Allerheiligenkerk (1859) te Londen, en het Keble-College te Oxford. Het Paleis van Justitie (1882) te Londen is een Vroeg-Gothisch bouwwerk van George Edmund Street (1824-1881). Zijn Jacobskerk in Westminster kreeg een vrijstaanden toren. Gothische kerken, met gewelven of open dakconstructie bouwt John L. Pearson (1816-1897); bekend zijn te Londen de St. Augustijnkerk (1880) en de Johanneskerk in Red Lion Street; de Drieëenheidskerk (1850) te Westminster en de Kathedraal te Truro (1880), die met twee geveltorens en een kruistoren een bijna middeneeuwschGothisch karakter vertoont.

Eveneens Gothisch, met een fraalen massieven toren, echter veel moderner van opvatting is de St. Barnabaskerk in Morecam.be. door Austin en Paley; zoo ook de Augustijnerkerk te Pendlebury door Bodley en Gardner. Vrij opgevat Gothisch is de Drievuldigheidskerk te Londen, door John Sedding (1837-1892), die naast een breeden middenbeuk, twee zeer smalle zijbeuken aanbrengt. J. Cubitt. die een werk schrijft over Protestantschen kerkbouw, is de architect van de U n i o n C h a p e 1 in 1 s 1 i n g t o n. bij Londen. Een meer oorspronkelijk streven is kenbaar aan de Markuskerk te Brithdir. door H. Wilson, terwijl ook nog Leonard Stokes dient vermeld te worden om zijn St. Clare te Liverpool.

Fig. 1043. Woonhuis, Queens Gate, Londen, door R. Norman Shaw.

Sluiten