Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Prachtig! Ik geloof niet, dat ik ooit zóó van een bosch genoten heb; ik was ook alweer langen tijd in Amsterdam geweest."

„Dan kan ik 't begrijpen. Dus u houdt van buiten-zijn ?"

„Heel veel. Als kind woonde ik altijd buiten, en gelukkige indrukken uit onzen kindertijd blijven altijd bij."

„Ik heb altijd in Boschvoort gewoond; daarom misschien houd ik zoo innig veel van de natuur er om heen; het bosch zou ik wel overal mee willen nemen."

„Dat geloof ik graag. Trouwens, het stadje zelf lijkt ook niet onaardig."

„Och, dat is als alle kleine stadjes, alles even bekrompen. Ik zou 't vreeselijk vinden, er altijd te moeten zijn, en er nooit uit te komen, zooals sommige menschen hier. Die zijn langzamerhand zoo eng en kleingeestig geworden, alsof de wereld alleen uit Boschvoort bestaat. O, als ik toch zóó worden moest 1"

George lachte om den angst op haar gezicht. „Daar lijkt het in 't geheel niet naar," zei hij, dadelijk berouw hebbend over zijne woorden, met hunne tastbare banaliteit.

Willy antwoordde niet; ze kreeg in eens het gevoel, te veel gezegd te hebben.

„Bent u dikwijls in Amsterdam geweest ?" vroeg bij weer.

„O ja, ik heb er veel gelogeerd, en in den Haag kom ik vanzelf dikwijls. Ik heb ook een paar reisjes gedaan door Duitschland en Zwitserland." Ze begon te spreken met eenige terughouding, maar üet die spoedig weer varen. „Ik zou wel de geheele wereld willen rondreizen; het is zoo

Sluiten