Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat in zijn ziel nog enkele hooge idealen over waren gebleven; maar nu voelde hij zijne tevredenheid wijken; hij wenschte dat hij tot hoogen prijs zijn verleden ongedaan kon maken ter wille van Willy. Zijn liefdesgeluk scheen niet zoo mooi meer en zoo zeker; den geheelen dag en nacht bleef hem twijfel bij en hij begon medelijden te voelen met Willy om het verdriet, dat over haar moest komen.

VI.

Mevrouw Wardorf bewoonde een villa aan 't begin van den Scheveningschen weg; 't was een mooi huis met ruhne kamers, een aardige, vriendelijke tuin er om heen. De oude dame woonde alleen met hare dienstboden; ze wilde niet en pension gaan, omdat ze zich dan het genoegen zou moeten ontzeggen, hare kinderen en kleinkinderen dikwijls bij zich te zien; ze hield niet van alleen zijn, maar wilde toch geen gezelschapsjuffrouw hebben, om geen stoornis te brengen in de heerlijke intimiteit van het samenzijn met hare kinderen als ze bij haar logeerden.

Hare vier dochters waren getrouwd, woonden in den Haag, Rotterdam, Leiden en Gouda, dus had zij juist het middelpunt tot woonplaats gekozen, en nu George ook in de buurt was, voelde ze zich overgelukkig, vulde uren van eenzaamheid met gedachten aan hare lieven.

Den Zaterdagmiddag vóór haar verjaardag zat zij in haar leunstoel vóór het raam, eene vriendelijke oude dame met wit haar en zachte trekken; het leven was goed voor haar geweest, had haar veel

Sluiten