Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijn te doen, ofschoon hij onmogelijk bij zich zelf uit kon maken, hoe groot die pijn zijn zou.

En sterker werd in hem de onvervulbare begeerte, zijn verleden te kunnen veranderen; te kunnen zijn, zooals Willy zich hem dacht. Zou ze hem zoo hoog stellen als zijne moeder deed, die hem voor bijna even onschuldig hield, als toen hij nog een jongen was? Voor 't eerst viel het hem in, dat hij onwaar was tegenover zijne moeder; zijne voldaanheid over zichzelf begon hem dwaas voor te komen, en hij verbaasde zich hierover. Hoe was hij veranderd in de paar maanden, dat hij Willy kende; over zijn leven viel een ander licht, dat hem als een vreemde deed zijn tegenover zichzelf.

Hij verdwaalde in de vele nieuwe gedachten en gevoelens die hem bestormden; hij wist niet dadelijk, welke de rechte waren, maar voelde den onweerstaanbaren drang, dit te ontdekken.

Hij was nooit intiem geweest met eenige vrouw; zijne zusters waren ouder, hij had haar nooit vertrouwelijkheid geschonken of gevraagd; en ook voor zijne moeder had hij nooit de diepten van zijn ziel opengelegd. Hij zou hiertoe niet in staat zijn geweest, omdat voor hemzelf nog zooveel onbegrepens daarin was, waaraan hij nooit raakte uit een soort gemakzucht, afkeer van zich te verdiepen in gepeins. Bij de meeste zijner kennissen ontmoette hij die neiging tot oppervlakkigheid, dus hij had zich nooit afgevraagd, of er iets verkeerds in was ; eerst nu trachtte hij in die diepten den weg te vinden, dien hij verleerd had.

Daarbij had hij al vroeg begrepen zijn moeders verlangen naar den mooien kant der dingen; ze had hem nooit opzettelijk op iets leelijks gewezen; waarom zou hij haar bedroeven, door te spreken

Sluiten