Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze er dol veel zin in had, en ook Marie Staalbeek nam de uitnoodiging aan, met een zekere deftigheid, die haar eigen was. Willy had geen enkele intieme vriendin: de meisjes in Boschvoort trokken haar over 't geheel niet aan, om hare kleinsteedsche vormelijkheid, haar haken naar nieuwtjes om de chrohique scandaleuse te vullen; ze deed haar best niet, na hare terugkomst van de kostschool, zich bemind te maken in het kringetje, en werd dan ook heel wat besproken en uitgelachen.

Alleen van Anna Overman, de dochter van den dokter, hield Willy werkelijk, om haar eenvoudige, haast naïeve vroolijkheid; ze schonken elkaar geen bepaalde vertrouwelijkheid, maar gingen toch menigmaal samen wandelen, lazen samen in vreemde talen om deze te onderhouden, zochten elkaar op bij alle bijzondere gelegenheden, en werden in Boschvoort algemeen vriendinnen genoemd.

Met Marie Staalbeek maakte Willy veel muziek; zij zelve zong goed, Marie accompagneerde haar of ze speelden samen quatre-mains.

„Er moet nog een heer ook meegaan," zei Anna Overman vroolijk, „anders wordt Wardorf verlegen; toe Willem, ga jij mee naar 't werk aan de brug kijken."

Willem Stennen kwam nader.

Willy en hij hadden elkaar van kind-af gekend; zijn vader was kantonrechter in Boschvoort, en hij zelf al jaren bij den heer van Meersen op 't kantoor, eerst als volontair, later als candidaatnotaris.

„Goed," zeide hij, „ik wil gaarne mee, op voorwaarde, dat we niet later dan om drie uur thuis zijn; dan ga ik nog naar 't kantoor, en blijf een uurtje langer."

Sluiten