Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag op den anderen, en daarnaast een onevenredig afwisselend innerlijk leven, eene slingering van stemmingen en gevoelens, die haar afmatten en wrevelig maakten.

Er moest toch weer eenheid in te brengen zijn en harmonie, maar daarvoor moest ze eerst leeren, het leven te begrijpen, iets op te lossen van zijn mysteriën.

Ze begreep nu al dat ze er te veel van verwacht had, het deelde zijne schatten niet uit als hemelsche gaven: wie er iets van hebben wilde, moest ze veroveren door harden strijd en onvermoeiden tegenstand; het leven was als een brandnetel, men moest het krachtig aanpakken omniet gewond te worden.

Haar ziel was al gewond voor altijd; 't mooiste geluk kon ze niet meer krijgen, maar ze wilde zich toch nog iets veroveren van de schatten; ze wilde iets uitvoeren, hare krachten geven aan een doel dat de moeite waard was.

Maar waar was dit te vinden?

Als ze er anderen over sprak, zouden ze haar aanraden voor armen te gaan naaien of verpleegster te worden, maar dat ging niet zonder 't gevoel van roeping; ze was er niet op aangelegd, zich op te sluiten binnen de muren van een ziekenhuis, of van de eene ziekenkamer naar de andere te gaan en overal troost te brengen en opgewektheid. Ze zou bezwijken onder de zwaarte van die taak, en 't was ook niet wat ze zocht: ze wilde leven, het volle rijke menschenbestaan meemaken, en zóó leeren met zichzelve in 't gelijk te komen.

Een kraai kraste hoog in de lucht; Willy schrikte, keek om zich heen en keerde plotseling om, angstig nog verder te gaan in die doodsche omgeving;

Sluiten